uage'); jimport( 'joomla.utilities.string' ); ?>
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:1102) in /libraries/joomla/session/session.php on line 407

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:1102) in /libraries/joomla/session/session.php on line 407

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:1102) in /libraries/joomla/session/session.php on line 410
Terminarz spotkań z rodzicami
Strona główna Zebrania

User Menu

Kto jest na stronie.

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj1728
mod_vvisit_counterWczoraj1761
mod_vvisit_counterW tym tygodniu5896
mod_vvisit_counterW tym miesiącu36472
mod_vvisit_counterWszystkie1995684
Terminarz spotkań z rodzicami

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 TERMINARZ

 

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp

Termin

Tematyka zebrań

1.

07.09.2017r.

(czwartek)


16:45

(kl.1 LO)


17:00

(kl.II i III GM)


 

 

 Zebranie organizacyjne dla kl.1 LO (godz. 17.00, stołówka)

 • spotkanie rodziców klas 1 LO z Dyrekcją Szkoły oraz gronem pedagogicznym

  Zebranie z wychowawcą klasy:

 • przedstawienie założeń pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły na rok szk, 2017/2018 oraz kalendarza roku szkolnego 2017/2018

 • organizacja pracy szkoły (w tym np. zajęcia pozalekcyjne, przedstawienie terminów zebrań z rodzicami, zadania wychowawcy posiłkowego, inne)

 • omówienie działań szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania ze wszystkich przedmiotów, zasadami oceniania zachowania, procedurami usprawiedliwiania nieobecności i przepisami spełniania obowiązku szkolnego

 • przedstawienie planu pracy wychowawcy

 • zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, PSO,

 • zebranie lub uaktualnienie danych o uczniach i ich rodzinie

 • diagnoza oczekiwań (ankiety klasy 1 LO)

 • wpłaty na Radę Rodziców

 • wybór lub uaktualnienie trójek klasowych oraz przedstawicieli do rad oddziałowych

W klasach sportowych II, III obecni trenerzy piłki siatkowej

07.09.2017r.

(czwartek)


18:15


 

Zebranie Rady Rodziców:

 • wybór zarządu Rady Rodziców

 • projekt planu pracy Rady Rodziców

 • roczny plan pracy szkoły

 • realizacja budżetu Rady Rodziców za ubiegły rok

 • zatwierdzenie Statutu Szkoły, Programu Profilaktyczno-Wychowawczego XVI LO

2.

26.10.2017r.

(czwartek)


17:00


Konsultacje

17:45- 18:45

Zebranie z wychowawcą klasy:

 • omówienie bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych w klasach

 • informacje o ocenach bieżących

 • podsumowanie frekwencji na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

 • podsumowanie wyjazdu integracyjnego (klasy 1 LO)

 • omówienie wyników diagnoz

 • zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców

 • omówienie zasad egzaminu gimnazjalnego próbnego i właściwego (kl. III)

 • sprawy bieżące

 • pedagogizacja rodziców (tematyka zgodna z rocznym planem pracy szkoły)

*Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli

3.

14.12.2017r.

(czwartek)

17:00


Konsultacje

17:45- 18:45

Zebranie z wychowawcą klasy

 • zapoznanie rodziców uczniów z przewidywanymi ocenami z zajęć edukacyjnych, w tym z ocenami niedostatecznymi i ocenami zachowania

 • udzielenie informacji o działaniach pomocniczych dla uczniów z trudnościami w nauce i trudnościami wychowawczymi

 • omówienie bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych w klasach

 • podsumowanie frekwencji na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

 • pedagogizacja rodziców (tematyka zgodna z rocznym planem pracy szkoły)

 • sprawy różne

*Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli

4.

01.02.2018r.

(czwartek)

17:00

Wywiadówka śródroczna:

 • poinformowanie rodziców o wynikach osiągniętych przez uczniów i zachowaniu w I półroczu r.szk. 2017/2018

 • omówienie wyników klasyfikacji śródrocznej szkoły

 • podsumowanie pracy wychowawcy klasy, przedstawienie słabych i mocnych stron zespołu klasowego

 • omówienie wyników egzaminu próbnego (kl. III)

 • podsumowanie pracy rady oddziałowej

 • uzupełnienie wpłat na Radę Rodziców

 • przypomnienie zadań na II półrocze

 • pedagogizacja rodziców (tematyka zgodna z rocznym planem pracy szkoły)

 • sprawy różne

01.02.2018r.

(czwartek)


Zebranie Rady Rodziców

 • podsumowanie pracy w I półroczu

 • budżet Rady Rodziców

 • przedstawienie zadań do realizacji w II półroczu


5.

22.03.2018r.

(czwartek)

17:00


Konsultacje

17:45- 18:45

Zebranie z wychowawcą klasy

 • omówienie bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych w klasach

 • informacje o ocenach bieżących

 • podsumowanie frekwencji na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

 • omówienie udziału uczniów w uroczystościach szkolnych

 • terminy i organizacja egzaminu gimnazjalnego (kl. III)

 • przygotowanie rodziców uczniów kl. III do rekrutacji (wstępne informacje pedagoga)

 • omówienie planowanych wycieczek szkolnych

 • pedagogizacja rodziców (tematyka zgodna z rocznym planem pracy szkoły)

*Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli

6.

 

 

 

7.

04.2018

(czwartek) 17:00

 

 

10.05.2018r.

(czwartek)

17:00


Konsultacje

17:45- 18:45

 

Spotkanie pedagoga z rodzicami klas III (termin do ustalenia po podaniu zasad rekrutacji 2018/2019 przez dyrektora WOś)

 • przedstawienie rodzicom zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

 • zapoznanie z ofertą szkół szczecińskich

 


Wywiadówka końcoworoczna

 • zapoznanie rodziców uczniów z przewidywanymi ocenami z zajęć edukacyjnych,

  w tym z ocenami niedostatecznymi i ocenami zachowania

 • udzielenie informacji o działaniach pomocniczych dla uczniów z trudnościami w nauce i trudnościami wychowawczymi

 • omówienie problemów wychowawczych i dydaktycznych w klasach w roku szk. 2017/2018

 • przypomnienie zasad WSO i PSO, zasad oceniania zachowania

 • informacja o udziale uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

 • rozliczenie wpłat na Radę Rodziców

 • pedagogizacja rodziców (tematyka zgodna z rocznym planem pracy szkoły)

 • podsumowanie pracy zespołu klasowego i współpracy z rodzicami


* Konsultacje przedmiotowe wszystkich nauczycieli

 

 

 

 
Gimazjum nr 9 wSzczecinie Template by Ahadesign